menopauza-oczami-corki

Relacja matka – córka jest chyba najtrudniejszą relacją na świecie, którą jednak należy rozwijać i pielęgnować. Córka i matka nie muszą się ze sobą ze wszystkim zgadzać, jednak powinny na sobie polegać.

W życiu każdej kobiety następuje taki czas, kiedy sama potrzebuje zrozumienia i pomocnej dłoni. Takim życiowym momentem jest często wejście mamy w okres menopauzy.

Menopauza u kobiet

Każda z nas – prędzej czy później – będzie przechodziła przez ten etap. Menopauza jest bowiem naturalnym procesem biologicznym, przypadającym zazwyczaj pomiędzy 45-tym a 55-tym rokiem życia kobiety. W tym czasie zmienia się kobiecy organizm – zwiększa się niedobór hormonów jajnikowych, co może spowodować (i często powoduje) szereg przykrych i dokuczliwych dolegliwości.

Zmienia się ciało, kobietę nękają uderzenia gorąca, ale poważne zmiany zachodzą także w zachowaniu. Panie są zdekoncentrowane, łatwo wybuchają, są nerwowe i płaczliwe. Wszystko to wpływa na ich relacje w rodzinie i w pracy.

Matka a córka

Relacje pomiędzy matką a córką bywają różne. Kiedy córka przechodzi przez okres dorastania, jest drażliwa i kłótliwa i wtedy matka musi być cierpliwa i wyrozumiała. W pewnym momencie sytuacja ulega odwróceniu – kiedy mama wchodzi w okres menopauzy to córka powinna być tą cierpliwą i wyrozumiałą.

Sabina Sosnowska