Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja – Alexander Lowen

Alexander Lowen był popularnym amerykańskim psychoterapeutą, jego poradnik Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja nie stracił nic na swojej aktualności. Ta książka przybliża problem narcystycznego zaburzenia osobowości, które niejedno ma imię. Dlaczego warto sięgnąć po ten tytuł?

Kim jest narcyz?

Narcyz zazwyczaj kojarzy nam się z mężczyzną, który przesadnie dba o siebie i podziwia sam siebie w lustrze. Tymczasem to zaburzenie osobowości nie ma płci. Dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Narcyz nie tylko dba o swój wygląd zewnętrzny, ale też o odpowiedni obraz własnej osoby. Chce uchodzić za człowieka sprawczego, zabawnego, wyjątkowego i cieszącego się szacunkiem innych. Bardzo często udaje mu się to osiągnąć. Narcyz potrafi bowiem wytrwale dążyć do celu, często odnosi sukcesy zawodowe, ma swój urok osobisty, którym jest w stanie zaczarować niejedną osobę.

Zaprzeczanie prawdziwemu ja

Narcyzm to zdaniem Alexandra Lowena zaburzenie osobowości, w którym obserwuje się zaprzeczenie prawdziwemu ja. Osoba dotknięta tym problemem uważa, że jej rzeczywisty obraz jest daleki od ideału. Tworzy własny, perfekcyjny, starannie dba o to, aby nie doszło do zdemaskowania.

Narcyz – człowiek bez uczuć

Osoby, które cierpią na narcystyczne zaburzenie osobowości, często nie mają uczuć. Starannie i, co najważniejsze, skutecznie je wygaszają. Tacy ludzie działają trochę jak roboty. Np. orientują się na konkretny cel – osiągnięcie sukcesu w pracy, znalezienie partnera, z którym potrafią się porozumieć i mają dużo wspólnych tematów. Uczucia są jednak obce narcyzowi.  To w dłuższej perspektywie prowadzi do rozpadu tworzonych przez niego relacji.

Narcystyczne zaburzenie osobowości a brak empatii

Narcyzm to zaburzenie osobowości, w którym obserwuje się również brak empatii. Człowiek, które na nie cierpi, nie potrafi wczuć się w położenie innej osoby, zrozumieć motywów, które nią kierują. Emocje są w nim bowiem zamrożone.

Narcyzm a nieprzestrzeganie norm moralnych

Alexander Lowen w swojej książce Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja zwraca uwagę na fakt, iż narcyz nie zwraca uwagi na obowiązujące normy moralne. Sam tworzy własne zasady, które są dla niego wygodne. Narcyz ma dużą tendencję do ulegania pokusom cielesnym. Często uprawia seks bez miłości.

Zanikanie norm społecznych jako przyczyna narcyzmu

Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja to poradnik, w którym można znaleźć pewną dość mocną tezę. Alexander Lowen uważa, że narcyzm rodzi się wskutek zmian norm społecznych, których właśnie doświadczamy. Zachęca się nas do rozładowywania napięcia seksualnego, maksymalizacji poczucia zadowolenia z życia. W społeczeństwie zanika coraz więcej norm, a to sprzyja narcystycznemu zaburzeniu osobowości.

Różne postacie narcystycznego zaburzenia osobowości

Ogromny wpływ na życie narcyza mają jego relacje z rodzicami.  Gdy te przebiegają w sposób zaburzony, dziecko może wypierać swoje prawdziwe ja i zastępować je swoim wyidealizowanym obrazem.  Alexander Lowen w swoim poradniku Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja zwraca uwagę na fakt, iż istnieją różne odmiany narcyzmu. Najłagodniejszą postacią jest falliczno-narcystyczna. Osoby dotknięte tym zaburzeniem osobowości postrzegają siebie jako niezwykle atrakcyjne. Chętnie podkreślają swoją seksualność i potrafią uwodzić. Jednocześnie nie są wyzbyte całkowicie emocji, potrafią funkcjonować w społeczeństwie. Najgorszą postacią narcyzmu jest jego odmiana paranoidalna.

Alexander Lowen dołożył wszelkich starań, aby w ciekawy, a zarazem w przystępny sposób przybliżyć narcystyczne zaburzenie osobowości. W jego książce znajdziemy liczne przykłady obrazujące omawiane problemy.