osteoporoza-problemem-spolecznym

Osteoporoza, zwana też zrzeszotnieniem kości, jest schorzeniem, które wiąże się z postępującym ubytkiem masy kostnej. Choroba zmniejsza odporność mechaniczną szkieletu. Co warto o niej wiedzieć?

Estrogeny chronią kobiety w wieku reprodukcyjnym przed osteoporozą. Te hormony płciowe zwiększają odkładanie wapnia w kościach. Niestety, podczas menopauzy ich stężenie gwałtownie spada. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci zwiększonej łamliwości kości.

Osteoporoza chorobą społeczną

Z danych zebranych przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy wynika, iż ta choroba dotyka coraz więcej ludzi. Występuje częściej niż reumatoidalne zapalenie stawów, astma oskrzelowa, nadciśnienie czy niewydolność serca.

Osteoporoza przyczyną niepełnosprawności

Szacuje się, że osteoporoza częściej prowadzi do niepełnosprawności niż nowotwory. Wyjątek stanowi rak płuc. Ten ostatni wymaga szeroko zakrojonej interwencji chirurgicznej.

Spadek gęstości kości

U osób, które zmagają się z osteoporozą, dochodzi do spadku gęstości kości i osłabienia ich struktury. Z zebranych danych wynika, iż ta podstępna choroba co roku przyczynia się do 4 milionów złamań u Europejczyków. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa, przedramienia, szyjki udowej i miednicy.

Irmina