pasja-program-rekreacji-ruchowej-dla-seniorow-wywiad

Koordynatorem programu PASJA! na terenie Opola, czuwającym nad bezpieczeństwem uczestników i jak najlepszym nastrojem w grupie ćwiczących, jest Justyna Hreczycho, doktorantka AWF we Wrocławiu, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki.

Z Justyną Hreczycho rozmawia Anna Jędrysik

Redaktor: Pani Justyno, co zdecydowało, że zajęła się Pani rekreacją osób starszych, czyli seniorów?

Justyna Hreczycho: Tematyka promocji aktywnego stylu życia wśród osób starszych zainteresowała mnie w trakcie studiów. Moja praca magisterska dotyczyła uwarunkowań rekreacji ruchowej seniorów. Naturalną koleją rzeczy wydawała mi się praca właśnie z tą grupa wiekową. Okazało się jednak, że studia nie przygotowały mnie wystarczająco, by pracować z seniorami. Poszukiwałam możliwości dlaczego kształcenia w tym kierunku i tak odnalazłam roczne studia podyplomowe z opieki nad osobami starszymi na AWF w Warszawie. Po ukończeniu nauki otrzymałam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki.

R: A kiedy teoria przełożyła się na praktykę?

JH: Przy Akademii w 2006 roku z inicjatywy pracowników powstało Stowarzyszenie, zrzeszające specjalistów z dziedziny kultury fizycznej, a także dietetyków, również lekarzy, oraz współpracujących z nimi fizjoterapeutów. Głównym prezesem jest dr hab. prof. Ewa Kozdroń, która od 30 lat prowadzi pracę dydaktyczną na AWF Warszawa i stanowi prawdziwy autorytet dla studentów, którzy chcą zająć się pracą z seniorami. Decyzja o współpracy ze Stowarzyszeniem była dla mnie oczywistym wyborem.

Anna J