rusza-druga-edycja-tropicieli-czastek-stalych

18 oraz 25 października br. mieszkańcy ośmiu wybranych miast będą mogli poddać się bezpłatnym badaniom medycznym. Wspomniana akcja stanowi jeden z elementów kampanii edukacyjnej Tropiciele Cząstek Stałych, prowadzonej przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).

Podczas akcji informacyjno-zdrowotnych w Puławach, Sieradzu, Mysłowicach, Bielsku Podlaskim, Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Oławie oraz Zakopanem będzie można skorzystać z bezpłatnych badań spirometrycznych, które pozwalają wykryć ewentualne zaburzenia w układzie oddechowym. Chcesz sprawdzić, czy poziom cukru we krwi utrzymuje się na właściwym poziomie? A może pragniesz skontrolować ciśnienie tętnicze? Studenci medycyny wykonają szereg badań profilaktycznych, w tym pomiar poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. Oprócz tego każdy będzie mógł otrzymać informację o zawartości tkanki tłuszczowej, ryzyku chorób układu krążenia czy aktualnym stężeniu cząstek stałych w powietrzu oraz ich szkodliwym wpływie na środowisko naturalne.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem niewidocznych dla oka ludzkiego cząstek stałych i zanieczyszczeń pyłowych obecnych w powietrzu. Mniejsze cząstki wraz z wdychanym powietrzem przenikają do organizmu człowieka, zwiększając ryzyko alergii, schorzeń układu oddechowego, takich jak astma i POChP, schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów płuc. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych.

30 proc. osób chorych, u których rozpoznano Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POCHP), a które nigdy nie paliły tytoniu, zachorowało z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. POCHP skraca życie o 10 lat. Chorzy często umierają przed 70. rokiem życia. W trakcie III Światowych Dni Spirometrii udało nam się wykryć obturację  (typową cechę astmy i POCHP) u 20 proc. uczestników badania, a to umożliwiło rozpoczęcie leczenia i być może uratowało tych chorych przed szybszą śmiercią_ – twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, która jest jednym z partnerów kampanii.

Wbrew pozorom cząstki stałe nie są jedynie problemem dużych miast, ale również niewielkich miejscowości i wsi. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń pyłowych odnotowuje się na terenach mieszkalnych, na których znajdują się budynki opalane węglem lub drewnem, a także

w bezpośrednim sąsiedztwie takich terenów. Poziom stężenia cząstek stałych w ośmiu wybranych lokalizacjach zbada na przełomie listopada i grudnia specjalny patrol Tropicieli Cząstek Stałych, złożony ze studentów ochrony środowiska Politechniki Warszawskiej. To już druga edycja patroli – podczas pierwszej edycji, która miała miejsce w marcu, parole „wytropiły” obecność cząstek stałych w Luboniu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Wieliczce, Świdniku, Pabianicach, Dobrym Mieście oraz Łapach.

̶Jakość powietrza w Polsce należy do najsłabszych w UE. Do tego stanu przyczynia się w dużej mierze ogrzewanie węglem i drewnem gospodarstw domowych, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczych. Posiadacze pieców bardzo często nielegalnie spalają w nich także odpady.

W konsekwencji w Polsce 45 tys. osób rocznie, a na świecie ok. 7 milionów, umiera przedwcześnie z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniami ̶ podkreśla dr inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej, który jest jednym z ekspertów merytorycznych kampanii.

Patrole i akcje zdrowotne odbywają się we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Kołem Naukowym Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej. Sprzęt do pomiaru stężenia cząstek stałych w powietrzu udostępniony został przez firmę 3M.

Organizatorem kampanii Tropiciele Cząstek Stałych jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Autor zewnętrzny