Tag

leki przeciwbólowe

Dbaj o zdrowie, Zdrowie

Uwolnić się od bólu

Aby poprawnie odbierać bodźce z otoczenia organizm ludzki wykształcił szereg przystosowań mających na celu ostrzeganie nas przed zagrożeniami i nie tylko. Jednym z takich mechanizmów są receptory bólu, które określają pewną granicę wytrzymałości tkanki i niejednokrotnie informują o zbliżającym się zagrożeniu.

Czytaj więcej
Zamknij