Tag

męskie hormony

Andropauza, Hormony a andropauza, Męska Strefa

Przemiany hormonalne zachodzące w ciele dorosłego mężczyzny, cz. I

Hormony – zgodnie ze swym greckim znaczeniem tego słowa, to substancje działające na odległość na inne tkanki lub narządy. Hormony, wydzielane przez gruczoły, docierają do określonych narządów poprzez krew, pełniąc funkcje regulacyjne. Większa część układu hormonalnego funkcjonuje podobnie u kobiet i u mężczyzn, za wyjątkiem gruczołów
i hormonów płciowych.

Czytaj więcej
Zamknij