Powinnaś wiedzieć, że..., Seks

Charakter a uwarunkowania erotyczne

Na to, co potocznie zwykło się określać mianem charakteru składają się w największej mierze uwarunkowania temperamentalne. Na temperament, czyli pewne stałe dyspozycje osobowościowe, nabywane genetycznie składają się takie czynniki jak ogólny napęd życiowy, proporcje pomiędzy procesami pobudzenia i hamowania zachowania, szybkość zachodzenia procesów fizjologicznych i poznawczych, równowaga procesów neurologicznych.

Czytaj więcej